TTU

TTU - TRADITIONAL TAEKWONDO UNION


Ålesund wtf taekwondo er medlem av et forbund som heter TTU.

Dette forbundet ble grunnlagt av vår Grand Master Cho Woon Sup,

og er dypt forankret i Koreansk kultur og tankesett.


www.ttu.no

ÅLESUND WT TAEKWONDO 

HAR FÅTT SEG NY HJEMMESIDE


www.aalesundtaekwondo.no